Naast Avokate hadden we een lichte verslaving voor de Veggie Thai Bowl soep bij Byoko! Byoko is een hotspot bij Plaza de La Merced, een super gezellig plein met allemaal restaurantjes waar je iets kunt eten en drinken! Bij Plaza de La Merced zit nog een andere favoriet restaurant namelijk het Vegetarische restaurant Canadu! Avokate, Byoko & Canadu stonden bij ons wel in de top 3, heerlijk eten en allemaal op loopafstand van ons hostel. We hebben bij nog meer restaurants heerlijk gegeten maar dat was vaak wat verder lopen of de openingstijden waren wat minder fijn voor ons. Uit gemak vielen we vaak weer terug op deze 3 toppers in elk geval, die ik iedereen dus kan aanraden!

Byoko focust zich op biologische, lokale producten. Een echte aanrader dus! Het was hier ook altijd vrij druk, hetzelfde geldt voor Avokate en Canadu. Het maakt me blij om te zien dat bewuste ondernemers steeds meer beloond worden en dat mensen zelf dus ook steeds bewuster worden en kiezen voor het juiste. We hebben tenslotte maar een Aarde dus laten we daar zo zuinig mogelijk op zijn en doen wat we kunnen doen met z’n allen om steeds meer richting duurzaamheid te gaan!

Byoko heeft overigens nog een 2e filiaal waar we niet zijn geweest, maar mocht dit voor jou dichterbij zijn dan kan je daar natuurlijk ook een hapje gaan eten!

Als ik de kaart er zo bij pak zie ik dat van de 5 cakes, 2 vegan zijn! Dat is de Matcha Lover Cake en de Maria Passion Pie. De Maria Passion Pie heb ik geprobeerd, ik vond m zelf lekker en zeker de moeite waard! Toch staat deze niet in mijn top 10 van lekkere gebakjes die ik heb gehad. Ik ben zelf bijvoorbeeld nogal fan van de gebakjes van SUE. De Maria Passion Pie is overigens Raw wat het een stuk gezonder maakt! Waarschijnlijk bevat het dus ook alleen natuurlijke suikers aangezien suiker normaal bewerkt / geraffineerd is. Al met al dus een gezonde & lekkere optie!

Daarnaast zie ik zo op de kaart de Hummus Veggie Toast en de Acai Bowl. 2 opties die ik helaas niet heb geprobeerd omdat ik al vrij snel ‘verslaafd’ raakte aan de heerlijke Veggie Thai Bowl soep!

Het lijkt wel een beetje alsof er een ei in de soep zit, maar dat is dus een cherry tomaat. Deze heerlijke soep bevat tofu en gyoza’s. Let er wel op dat als je niet teveel olie in de soep wilt dat je dit voor de zekerheid beter kunt aangeven. Het valt mij op dat de kwaliteit van het eten in Spanje best wel kan wisselen en dat het lijkt alsof ze niet helemaal een vast recept gebruiken. Deze soep is in elk geval fantastisch. Op één keer na dat er echt teveel olie in zat en de gyoza’s wat te aangebakken waren en de tofu juist helemaal niet gekruid en gebakken waren… maar goed dat kan een keer gebeuren.

Qua drinken is de limonade bij Byoko echt een aanrader! Of eventueel de homemade Ice tea!

Een van de laatste dagen ontdekten wij nog de Buddha Bowl New Green Superfood en deze was ook echt verslavend lekker. Helaas heb ik er geen foto van kunnen maken omdat ik deze mee heb genomen als take away, naar het vliegveld, op de dag van vertrek.

Ook staan er op de kaart een aantal vegan, glutenvrije opties voor de mensen die dus glutenintolerantie of coeliakie hebben is dit een goede optie! Onder andere de Buddha Bowl New Green Superfood is glutenvrij en daarnaast zag ik bij de ‘To Share’ 3 opties waaronder Geroosterde Aubergine.
Ook staan er 4 vegan glutenvrije Side dishes op de kaart waaronder Tahini Roasted Sweet Potato. Ook de 2 vegan desserts zijn glutenvrij! Het staat in elk geval heel duidelijk op de kaart aangegeven wat glutenvrij is dus zeker een ‘must’ om hierheen te gaan als je glutenvrij eet. Ook Canadu heeft dit duidelijk aangegeven op de kaart.

Ben je geïnteresseerd in spiritualiteit, natuurlijke voeding en meer van deze onderwerpen?
Kijk dan eens op mijn site www.chanoevandijk.nl
Mijn andere passie naast heerlijk vegan eten is namelijk readingen & healingen geven. Ik werk voornamelijk online en ik zou het geweldig vinden om voor mensen die likeminded zijn meer readingen te doen! Ik kan je ook inzicht geven in jouw patronen en helpen deze te doorbreken door je te helpen emotionele blokkades & trauma energie op te lossen! ♥ 
_____________________________________________________
English version down below!

Besides Avokate, we had a slight addiction to the Veggie Thai Bowl soup at Byoko! Byoko is a hotspot at Plaza de La Merced, a super cozy square with all kinds of restaurants where you can eat and drink something! At Plaza de La Merced is one of my other favorite restaurants, the Vegetarian restaurant Canadu! Avokate, Byoko & Canadu were in our top 3, delicious food and all within walking distance of our hostel. We had a delicious meal at more restaurants, but that was often a bit further away or the opening hours were less convenient for us. Out of convenience, we often fell back on these 3 amazing restaurants which I can recommend to everyone!

Byoko focuses on organic, local products. Highly recommended! It was always quite busy here, the same goes for Avokate and Canadu. It makes me happy to see that conscious entrepreneurs are increasingly being rewarded and that people themselves are becoming increasingly aware and making the right choices. After all, we only have one Earth, so let’s be as careful as possible with it and do what we can all do to move more and more towards sustainability!

Byoko also has a 2nd restaurant that we have not been to, but if this is closer to you, you can of course also go there!

When I look at the menu I see that out of the 5 cakes, 2 are vegan! That’s the Matcha Lover Cake and the Maria Passion Pie. I tried the Maria Passion Pie, I liked it and it’s definitely worth it! Still, this one isn’t in my top 10 yummy pastries I’ve had. For example, I am quite a fan of SUE’s pastries (based in the Netherlands). The Maria Passion Pie is also Raw, which makes it a lot healthier! It probably only contains natural sugars since sugar is normally processed / refined. So this is a healthy & tasty option!

In addition, I can see the Hummus Veggie Toast and the Acai Bowl on the menu. 2 options that I unfortunately didn’t try because I quickly became ‘addicted’ to the delicious Veggie Thai Bowl soup!

It looks a bit like there is an egg in the soup, but that is a cherry tomato. This delicious soup contains tofu and gyozas. Please note that if you do not want too much oil in the soup, it is better to indicate this just to be sure. It strikes me that the quality of the food in Spain can vary quite a bit and that it seems that they do not use a fixed recipe. Anyway, this soup is fantastic. Except for one time that there was really too much oil in it and the gyozas were a bit too fried and the tofu was not seasoned and fried at all … but well that can happen once.

In terms of drinks, the lemonade at Byoko is highly recommended! Or possibly the homemade Ice tea!

One of the last days we discovered the Buddha Bowl New Green Superfood and it was really addictive. Unfortunately I was not able to take a picture of it because I took it with me as a take away, to the airport, on the day of departure.

There are also a number of vegan, gluten-free options on the menu, so for people who have gluten intolerance or celiac disease, this is a good option! Among other things, the Buddha Bowl New Green Superfood is gluten-free and I also saw 3 options at the ‘To Share’, including Roasted Aubergine.
There are also 4 vegan gluten-free Side dishes on the menu, including Tahini Roasted Sweet Potato. The 2 vegan desserts are also gluten-free! In any case, it is clearly indicated on the menu what is gluten-free, so it is definitely a ‘must’ to go here if you eat gluten-free. Canadu also clearly indicates what is gluten free.

Are you interested in spirituality, natural nutrition and more of these topics?
Take a look at my site
https://chanoevandijk.nl/en/home-en/
My other passion besides delicious vegan food is giving readings & healings. I mainly work online and I would love to do more readings for likeminded people! I can also give you insight into your patterns and help you break through them by helping you to solve emotional blockages & trauma energy! ♥