Dit fijne Indiase restaurant, wat ongeveer 3 minuten lopen is vanaf Playa La Malagueta, serveert heerlijke vegan gerechten! Klik hier voor de Vegan Menukaart (is van feb. 2021, ik durf niet met zekerheid te zeggen of deze nog helemaal actueel is, er is in elk geval vrij veel vegan op de kaart). En daarnaast waren er ook heerlijke smoothies en/of sappen verkrijgbaar. Een restaurant dat dus zeker bezig is met gezondheid en duurzaam en bewust leven! In 2022 was ik hier ook al een keer geweest en toen heb ik hier ook heerlijk gegeten, als een eettentje goed bevalt dan wil je er altijd graag naar terugkeren dus dat heb ik dit jaar dan ook gedaan. Helaas ben ik er maar een keer geweest, maar zeker voor herhaling vatbaar als ik terugga in december! Persoonlijk hou ik echt van Indiaas eten, curry’s zijn heerlijk! Vooral met naanbrood! Helaas is niet al het naanbrood vegan (de garlic naan sowieso niet), de Spinach naan wel en ik zie op de vegan menukaart nog een bieten naanbrood staan. Maar je kunt altijd even overleggen met het personeel aangezien ze een hele vegan menu kaart hebben weten ze er meer dan genoeg van af gelukkig đŸ™‚ … Ik vind dat zelf altijd wel heel fijn dat je je geen zorgen hoeft te maken over of ze wel begrijpen wat veganisme precies betekend, wat je wel en niet eet… En dat de keuken in sommige gevallen amper weet wat voor ingrediĂ«nten er zitten in de dingen die ze serveren, als vegan dus handiger om naar restaurants te gaan waar ze echt weten wat ze serveren en wat ze aan het doen zijn! Toch moet ik zeggen dat het fijn is dat je steeds makkelijker random ergens kan gaan zitten en iets vegans kan bestellen! Heel veel restaurants in Malaga of in andere grotere steden hebben tegenwoordig zeker 1 vegan optie op de kaart staan dus het gaat de goede kant op!

Bij Taj Tandoori y Vegano heb ik curry of tikka masala gehad met Spinach naan brood. Rijst vind ik zelf niet zo’n toevoeging bij curry’s. Meestal wordt er witte rijst bij geserveerd en aangezien dat ook niet perse gezond is kies ik altijd liever voor het naanbrood (veel lekkerder!).

En ook al leek het gerecht in eerste instantie niet perse super groot, dit is echt mega vullend. En het was ook niet echt duur. Het is echt een goede lunch of diner en je zit hier uren vol van.

Verder hebben ze plaats om binnen te zitten en staat er buiten een terrasje, het is wel een vrij centrale plek vrij dichtbij het strand. In het centrum heb je natuurlijk ook heel veel leuke plekken om (gezond) vegan te eten maar dit is echt een aanrader als je een lekker dagje strand hebt gepland! Alhoewel het ook zeker een aanrader is om hier speciaal naar toe te gaan en gewoon lekker uitgebreid te gaan zitten eten! Het personeel is trouwens ook hartstikke vriendelijk dus dat is ook een pluspuntje!

Ben je geĂ¯nteresseerd in spiritualiteit, natuurlijke voeding en meer van deze onderwerpen?
Kijk dan eens op mijn site www.chanoevandijk.nl
Mijn andere passie naast heerlijk vegan eten is namelijk readingen & healingen geven. Ik werk voornamelijk online en ik zou het geweldig vinden om voor mensen die likeminded zijn meer readingen te doen! Ik kan je ook inzicht geven in jouw patronen en helpen deze te doorbreken door je te helpen emotionele blokkades & trauma energie op te lossen! ♥ 
_____________________________________________________
English version down below!

This fine Indian restaurant, which is about a 3-minute walk from Playa La Malagueta, serves delicious vegan dishes! Click here for the Vegan Menu (is from Feb. 2021, I can’t say for sure whether it is still up to date, in any case there is quite a lot of vegan food on the menu). In addition, delicious smoothies and/or juices were also available. A restaurant that is certainly concerned with health and sustainable and conscious living! I had already been here once in 2022 and then I also had a delicious meal here, if you like a restaurant you always want to return there, so I did that this year. Unfortunately I’ve only been there once, but definitely worth it to go back there again in December! Personally I really like Indian food, curries are delicious! Especially with naan bread! Unfortunately, not all naan bread is vegan (the garlic isn’t vegan), the Spinach naan is vegan and I see a beet naan on the vegan menu as well. But you can always consult with the staff since they have a whole vegan menu, they know more than enough about it đŸ™‚ …
I always find that very nice that you don’t have to worry about whether they understand what veganism means exactly, what you can and can’t eat… And that in some cases the kitchen hardly knows what ingredients are in the things they serve, so as a vegan it is more convenient to go to restaurants where they really know what they serve and what they are doing! Still, I must say that it is nice that it is getting easier to sit down somewhere randomly and order something vegan! Many restaurants in Malaga or in other larger cities now have at least 1 vegan option on the menu, so things are going in the right direction!

At Taj Tandoori y Vegano I had curry or tikka masala with Spinach naan bread. I don’t think rice is such an addition to curries. Usually white rice is served with it and since that is not necessarily healthy I always prefer the naan bread (much tastier!).

And even though the dish didn’t seem super big at first, this is really more than enough. And it wasn’t really expensive either. It’s a really good lunch or dinner and will keep you full for hours.

They also have room to sit inside and there is a terrace outside, it is a fairly central place quite close to the beach. In the city center you also have many nice places to eat (healthy) vegan food, but this is highly recommended if you have planned a nice day at the beach! Although it is certainly recommended to go here, even if you’re not closeby at the moment! The staff is also very friendly, so that’s a plus!

Are you interested in spirituality, natural nutrition and more of these topics?
Take a look at my site
https://chanoevandijk.nl/en/home-en/
My other passion besides delicious vegan food is giving readings & healings. I mainly work online and I would love to do more readings for likeminded people! I can also give you insight into your patterns and help you break through them by helping you to solve emotional blockages & trauma energy! ♥

chanoe