Tijdens onze vakantie in Malaga zijn we ook nog een dagje naar Granada gegaan. Een aanrader om hier vanaf Malaga te komen is BlaBla Car, in veel gevallen is dit goedkoper dan de bus of trein, let er wel op dat BlaBla Car eigenlijk alleen gebruikt wordt voor langere afstanden. Wil je naar een plaats dichtbij Malaga dan zal je meestal de bus of trein moeten nemen. Granada is een prachtige plaats om te bezoeken en volgens Happy Cow zijn er 7 restaurants volledig Vegan! Een daarvan is dus Vegano Hicuri waar we heerlijk hebben gegeten! En zoals je hieronder kunt zien heb ik weer eens gekozen voor Pad Thai, mocht je mijn andere artikel over de Espacio Mediterraneo (in Murcia, vlakbij Cartagena) hebben gelezen dan had je misschien al wel kunnen raden dat dat een van mijn favoriete dishes is.

Het eten was lekker, toch kies ik normaal wel liever een nog wat gezonder gerecht. Ik weet zo even niet meer of er veel gezonde opties waren maar als ik kijk op de site dan valt het tegen. Ik zie wel een Menu del Dia voorbij komen voor € 15,-, voor deze prijs krijg je een voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en drinken. Dit is wel alleen van maandag tm vrijdag tussen 13.00 en 16.30 (feestdagen uitgezonderd). Mochten de opties niet gezond genoeg zijn weet dan dat de meeste restaurants wel bereid zijn aanpassingen te maken of een of andere salade samen te stellen. Zeker vegan restaurants zijn vaak heel creatief met het maken van heerlijke salades.

Er staan veel vegan burgers op de kaart en een aantal heerlijke hoofdgerechten waaronder Lasagna, Seitan Tikka Massala, een heerlijke burger en nog een aantal opties. Ook kan je als voorgerecht kiezen voor soep, wat vaak vrij gezond is omdat het meestal veel groente bevat (als je soep besteld en zeker wilt weten dat het zo gezond mogelijk is kan je altijd vragen of ze er zo min mogelijk olie doorheen gooien, soms doen ze dit vlak voor het serveren er nog door namelijk). Qua desserts zijn er ook heel wat lekkere opties waaronder Almond Tiramisu, Carrot Cake en nog wat opties. Helaas heb ik deze niet geproefd omdat ik heel vol zat na de Pad Thai. Ik heb dus verder ook niet meer echt spannende foto’s 😉 … om met jullie te delen…

Wat nog wel leuk is om te vermelden is dat ze prachtige muurschilderingen hadden in het restaurant, dat viel echt op en was mooi om te zien! Zulk soort dingen maken een restaurant uniek en geven echt sfeer aan een restaurant!

Ben je geïnteresseerd in spiritualiteit, natuurlijke voeding en meer van deze onderwerpen?
Kijk dan eens op mijn site www.chanoevandijk.nl
Mijn andere passie naast heerlijk vegan eten is namelijk readingen & healingen geven. Ik werk voornamelijk online en ik zou het geweldig vinden om voor mensen die likeminded zijn meer readingen te doen! Ik kan je ook inzicht geven in jouw patronen en helpen deze te doorbreken door je te helpen emotionele blokkades & trauma energie op te lossen! ♥ 
_____________________________________________________
English version down below!

During our holiday in Malaga we also went to Granada for a day. A recommendation to get here from Malaga is BlaBla Car, in many cases this is cheaper than the bus or train, please note that BlaBla Car is actually only used for longer distances. If you want to go to a place close to Malaga, you will usually have to take the bus or train. Granada is a beautiful place to visit and according to Happy Cow there are 7 restaurants that are completely Vegan! So one of them is Vegano Hicuri where we had a delicious meal! And as you can see below I once again opted for Pad Thai, if you have read my other article about the Espacio Mediterraneo (in Murcia, near Cartagena) you might have guessed that it is one of my favorite dishes.

The food was tasty, but I normally prefer a healthier dish. I don’t remember if there were many healthy options but when I look at the site I don’t see that much healthy options. I do see a Menu del Dia passing by for € 15,-, for this price you get a starter, main course, dessert and drink. This is only from Monday to Friday between 13.00 and 16.30 (excluding public holidays). If the options are not healthy enough, just know that most restaurants are willing to make adjustments or put together some kind of salad. Especially vegan restaurants are often very creative with making delicious salads.

There are many vegan burgers on the menu and a number of delicious main dishes including Lasagna, Seitan Tikka Massala, a delicious burger and a number of other options. You can also opt for soup as a starter, which is often quite healthy because it usually contains a lot of vegetables (if you order soup and want to be sure that it is as healthy as possible, you can always ask if they throw in as little oil as possible, sometimes they do this just before serving). In terms of desserts, there are also a lot of tasty options including Almond Tiramisu, Carrot Cake and a few more options. Unfortunately I didn’t taste this one because I was very full after the Pad Thai. So I don’t have any other really exciting pictures left to share with you.. 😉 …

What is nice to mention is that the walls were beautifully painted, in the restaurant, that really stood out and was beautiful to see! Such things make a restaurant unique and really give a restaurant a good atmosphere!

Are you interested in spirituality, natural nutrition and more of these topics?
Take a look at my site
https://chanoevandijk.nl/en/home-en/
My other passion besides delicious vegan food is giving readings & healings. I mainly work online and I would love to do more readings for likeminded people! I can also give you insight into your patterns and help you break through them by helping you to solve emotional blockages & trauma energy! ♥