Ik heb een heerlijke vakantie, van maar liefst 26 dagen, gehad in Malaga en ik kan je vertellen dat Malaga best wel een Vegan Walhalla is…. Nu valt het mij sowieso op dat het laatste jaar of de laatste jaren er overal veel meer vegan opties zijn, zeker als je in een grote stad komt zoals Malaga. Ik heb me dus ook niet echt zorgen hoeven maken over of het moeilijk zou zijn om ergens vegan te eten. Gelukkig was ik ook met iemand op vakantie die ook een voorkeur heeft voor vegan eten en we vinden het beide ook fijn om vaak voor de iets gezondere opties te kiezen… Al zal je dat niet terug zien in al mijn posts 😉 …. Ik kon het natuurlijk soms niet laten om ook de heerlijke vegan desserts uit te proberen!

Laten we beginnen met een van mijn favorieten Avokate, die het meest dichtbij ons hostel zat… amper een minuutje lopen dus dan weet je wel hoe dat gaat… 😉 we zaten hier vaak ’s ochtends omdat ze ook heerlijke sappen verkopen, de Apiomania (Celery Green) was onze favoriet omdat dit de meest gezonde optie was en je direct energie er van krijgt. Het viel me wel op dat veel smoothies en juices vaak veel fruit bevatten en weinig groente, dit was bijna overal het geval eigenlijk. Vaak kan je op verzoek nog wel wat ingrediënten wisselen, bij de meeste restaurantjes. Een tip is om aan de Apiomania ook extra Gember toe te voegen!
Aangezien de menu kaart & naam van Avokate binnenkort gaat veranderen omdat Avokate is overgenomen door een andere eigenaar. Kan het zijn dat alle opties die ik heb gehad niet meer op de kaart staan. Wel weet ik uit betrouwbare bron dat er nog steeds veel vegan opties en ook gezonde opties op de kaart komen te staan!

Dit was geloof ik het broodje met Bruschetta & Peterselie. De eerste keer dat ik deze had was hij het lekkerst. Daarna was het recept wat anders. Maar alsnog een vrij gezonde en heerlijke optie als ontbijt.

Daarnaast nog een van mijn andere favoriete ontbijtjes. De haveryoghurt met fruit, noten en/of muesli, ze hebben Ahornsiroop (Maple Syrup) als optie ipv. honing! Let er op dat je wel duidelijk communiceert dat je vegan bent en geen dierlijke producten eet als je aanpassingen doet aan een bestaand gerecht. Deze Avena Yoghurt staat namelijk als Greek Yoghurt op de kaart op dit moment, met honing! Ze hebben dus plantaardige yoghurt en Ahornsiroop maar zorg ervoor dat je duidelijk maakt wat je wel en niet eet!

PS: De smoothies AvoKate en Kiwi Detox zien er zo ook wel aardig gezond uit, ik heb deze zelf niet geprobeerd omdat ik altijd kies voor juice.
Volgens mij staan er trouwens ook nog een Vegan Burger en Vegan Salade op de menukaart dus die zou je ook nog kunnen uitproberen! Aangezien we meestal ’s ochtends daar gingen eten konden we deze opties niet kiezen, dit zijn namelijk de opties voor lunch en/of diner. Op het moment dat wij in Malaga waren had Avokate helaas nog geen vegan desserts! Maar op de nieuwe kaart zou dat wel komen wat ik er van begreep :). Ook hebben ze plantaardige melk voor in de koffie, welke soorten durf ik zo niet te zeggen, sowieso havermelk geloof ik!

Ben je geïnteresseerd in spiritualiteit, natuurlijke voeding en meer van deze onderwerpen?
Kijk dan eens op mijn site www.chanoevandijk.nl
Mijn andere passie naast heerlijk vegan eten is namelijk readingen & healingen geven. Ik werk voornamelijk online en ik zou het geweldig vinden om voor mensen die likeminded zijn meer readingen te doen! Ik kan je ook inzicht geven in jouw patronen en helpen deze te doorbreken door je te helpen emotionele blokkades & trauma energie op te lossen! ♥ 
_____________________________________________________
English version down below!

I had a wonderful holiday of no less than 26 days in Malaga and I can tell you that Malaga is quite a Vegan Valhalla…. Now it strikes me anyway that in the last year or the last few years there are many more vegan options everywhere, especially if you come to a big city like Malaga. So I didn’t really have to worry about whether it would be difficult to eat vegan somewhere. Fortunately, I was also on holiday with someone who also prefers vegan food and we both like to often opt for the slightly healthier options… Although you will not see that reflected in all my posts 😉 …. Of course, sometimes I couldn’t resist trying out the delicious vegan desserts!

Let’s start with one of my favorites Avokate, which was closest to our hostel… barely a minute’s walk away so you know how that goes… 😉 we used to sit here in the mornings because they also sell delicious juices, the Apiomania (Celery Green) was our favorite because it was the healthiest option and it gives you instant energy. I did notice that many smoothies and juices often contain a lot of fruit and few vegetables, this was the case at almost every restaurant. You can often exchange some ingredients on request, at most restaurants. A tip is to add extra Ginger to the Apiomania!
Since the menu card & name of Avokate will change soon because Avokate has been taken over by another owner, it could be that all the options I’ve had are no longer on the menu. I do know from a reliable source that there will still be many vegan options and healthy options on the menu!

I believe this was the sandwich with Bruschetta & Parsley. The first time I had this it was the best. After that the recipe was a bit different. But still a pretty healthy and delicious option for breakfast.

Also one of my other favorite breakfasts. The oat yogurt with fruit, nuts and/or muesli, they have Maple Syrup as an option instead of honey! Make sure you clearly communicate that you are vegan and do not eat any animal products if you make adjustments to an existing dish. This Avena Yoghurt is currently on the menu as Greek Yoghurt, with honey! So they have plant based yogurt and maple syrup but make sure you clarify what you do and don’t eat!

PS: The AvoKate and Kiwi Detox smoothies look pretty healthy, I haven’t tried them myself because I always opt for juice.
I think there is also a Vegan Burger and Vegan Salad on the menu, so you could try those too! Since we usually went there to eat something in the morning, we could not choose these options, because these are the options for lunch and / or dinner. Unfortunately, when we were in Malaga, Avokate didn’t have vegan desserts yet! But on the new menu they will have some, so I have been told :). They also have plantbased milk for coffee, I am not certain which ones but I think at least oat milk!

Are you interested in spirituality, natural nutrition and more of these topics?
Take a look at my site
https://chanoevandijk.nl/en/home-en/
My other passion besides delicious vegan food is giving readings & healings. I mainly work online and I would love to do more readings for likeminded people! I can also give you insight into your patterns and help you break through them by helping you to solve emotional blockages & trauma energy! ♥