In de provincie Murcia zijn genoeg vegetarische restaurants en veganistische opties verkrijgbaar bij restaurants. Hoe ik het zelf vaak doe is gewoon online allerlei restaurants bekijken en dan op de Menu kaart kijken of ze een of meerdere vegan opties hebben of dat ze hoogstwaarschijnlijk iets veganistisch kunnen maken. Hier in Spanje lopen ze voor mijn gevoel toch iets achter als ik het vergelijk met Nederland maar alsnog is het hier ook prima te doen om veganistisch uiteten te gaan! Ook als je een koffie wilt bestellen is de kans groot dat ze geen plantaardige melk hebben, ik vul zelf altijd gewoon zo’n soort reisflesje met amandelmelk, kokosmelk of rijstmelk en neem dit gewoon mee in mijn jas of tas. Een andere optie (als je niet weet hoeveel vegan opties ergens zijn) is zelf een Vegan dressing meenemen, de meeste restaurants kunnen wel gegrilde groentes of een soort van salade bereiden, als je dit dan op smaak brengt met een eigen dressing dan valt overal dus wel een mouw aan te passen. Niet altijd even leuk en handig misschien, maar gelukkig wordt het steeds makkelijker om in restaurants Vegan te eten.

In Playa Honda heb ik een Veganistische Burger gegeten bij Api Coco. Deze burger was echt heerlijk! De burger wordt geserveerd met patat of aardappeltjes, ik maak zelf dan een mix van de ketchup en mosterd die je er bij krijgt en gebruik dat als saus voor bij de burger en friet.
Ik heb overigens eerder bij Api Coco gegeten en had toen gegrilde groente besteld met patat, dat was ook heerlijk (dit staat trouwens niet op de menu kaart maar je kunt er altijd om vragen).

Bij veel restaurants kan je de Paella ook veganistisch krijgen alleen ik vermoed dat de restaurants die niks weten van veganisme gewoon alleen rijst maken met groente (zonder bouillon oid., zoals risotto achtige gerechten). Tot nu toe heb ik 1x Vegan Paella gehad en dat was bij Bocana de Palos in Cabo de Palos, dit was heerlijk! Maar ik moet er bij zeggen dat dit een restaurant is die zelf al veel vega en vegan opties op de kaart heeft dus hun weten zeker wat ze doen in de keuken 🙂

Daarnaast was er ook een vegan burger op de kaart bij Restaurante el mirador camping la manga. Deze heb ik zelf niet geprobeerd en stond ook niet op het officiële menu maar het werd aangegeven op een krijgtbord in het restaurant.

Ik probeer 80% van de tijd gezond te eten omdat voeding de basis is van hoe wij ons voelen. Als ik uiteten ga let ik daar vaak niet zo op, zoals je kunt zien ;)…

Ben je geïnteresseerd in spiritualiteit, natuurlijke voeding en meer van deze onderwerpen?
Kijk dan eens op mijn site www.chanoevandijk.nl
Mijn andere passie naast heerlijk vegan eten is namelijk readingen & healingen geven. Ik werk voornamelijk online en ik zou het geweldig vinden om voor mensen die likeminded zijn meer readingen te doen! Ik kan je ook inzicht geven in jouw patronen en helpen deze te doorbreken door je te helpen emotionele blokkades & trauma energie op te lossen! ♥ 
_____________________________________________________
English version down below!

Restaurants with vegan options Playa Honda, Murcia, Costa Calida, Spain
There are plenty of vegetarian restaurants and vegan options available at restaurants in the province of Murcia. How I often do it myself is that I just look at all kinds of restaurants online and then check the Menu card to see if they have one or more vegan options or if they can most likely make something vegan. Here in Spain I feel they are a bit behind when I compare it with the Netherlands, but it is still really do able to go out for a vegan meal here! Even if you want to order a coffee, chances are they don’t have vegetable milk, I always just fill some sort of of travel bottle with almond milk, coconut milk or rice milk and just take it with me in my jacket or bag. Another option (if you don’t know how many vegan options there are somewhere) is to bring your own vegan dressing, most restaurants can prepare grilled vegetables or some kind of salad, if you flavor it with your own dressing. Not always fun and convenient perhaps, but fortunately it is becoming easier to eat Vegan in restaurants.

In Playa Honda I ate a Vegan Burger at Api Coco. This burger was really delicious! The burger is served with fries or potatoes, I then make a mix of the ketchup and mustard that you get with it and use it as a sauce for the burger and fries.

I ate at Api Coco before and that time I ordered grilled vegetables (they aren’t on the menu) with fries, which were also delicious!

At a lot of restaurants you can also ask for Vegan Paella but I am not sure if they just serve rice and vegetables, which might be a bit tasteless, the restaurants who don’t even have a vegetarian option on the menu they probably don’t know that much about veganism and I am unsure if they can make something nice. But I have had Vegan Paella at Bocana de Palos in Cabo de Palos and that was really nice, they have a lot of vegetarian and vegan options by the way!

I try to eat healthy 80% of the time because nutrition is the foundation of how we feel. When I go out for dinner I often don’t pay much attention to that, as you can see ;)…

Are you interested in spirituality, natural nutrition and more of these topics?
Take a look at my site
https://chanoevandijk.nl/en/home-en/
My other passion besides delicious vegan food is giving readings & healings. I mainly work online and I would love to do more readings for likeminded people! I can also give you insight into your patterns and help you break through them by helping you to solve emotional blockages & trauma energy! ♥