Vegan uiteten in Malaga Byoko / Vegan options Malaga

Naast Avokate hadden we een lichte verslaving voor de Veggie Thai Bowl soep bij Byoko! Byoko is een hotspot bij Plaza de La Merced, een super gezellig plein met allemaal restaurantjes waar je iets kunt eten en drinken! Bij Plaza de La Merced zit nog een andere favoriet restaurant namelijk het Vegetarische restaurant Canadu! Avokate, Byoko & Canadu stonden bij ons wel in de top 3, heerlijk eten en allemaal op loopafstand van ons hostel. We hebben bij nog meer restaurants heerlijk gegeten maar dat was vaak wat verder lopen of de openingstijden waren wat minder fijn voor ons. Uit gemak vielen we vaak weer terug op deze 3 toppers in elk geval, die ik iedereen dus kan aanraden!

Byoko focust zich op biologische, lokale producten. Een echte aanrader dus! Het was hier ook altijd vrij druk, hetzelfde geldt voor Avokate en Canadu. Het maakt me blij om te zien dat bewuste ondernemers steeds meer beloond worden en dat mensen zelf dus ook steeds bewuster worden en kiezen voor het juiste. We hebben tenslotte maar een Aarde dus laten we daar zo zuinig mogelijk op zijn en doen wat we kunnen doen met z’n allen om steeds meer richting duurzaamheid te gaan!

Byoko heeft overigens nog een 2e filiaal waar we niet zijn geweest, maar mocht dit voor jou dichterbij zijn dan kan je daar natuurlijk ook een hapje gaan eten!

Als ik de kaart er zo bij pak zie ik dat van de 5 cakes, 2 vegan zijn! Dat is de Matcha Lover Cake en de Maria Passion Pie. De Maria Passion Pie heb ik geprobeerd, ik vond m zelf lekker en zeker de moeite waard! Toch staat deze niet in mijn top 10 van lekkere gebakjes die ik heb gehad. Ik ben zelf bijvoorbeeld nogal fan van de gebakjes van SUE. De Maria Passion Pie is overigens Raw wat het een stuk gezonder maakt! Waarschijnlijk bevat het dus ook alleen natuurlijke suikers aangezien suiker normaal bewerkt / geraffineerd is. Al met al dus een gezonde & lekkere optie!

Daarnaast zie ik zo op de kaart de Hummus Veggie Toast en de Acai Bowl. 2 opties die ik helaas niet heb geprobeerd omdat ik al vrij snel ‘verslaafd’ raakte aan de heerlijke Veggie Thai Bowl soep!

Het lijkt wel een beetje alsof er een ei in de soep zit, maar dat is dus een cherry tomaat. Deze heerlijke soep bevat tofu en gyoza’s. Let er wel op dat als je niet teveel olie in de soep wilt dat je dit voor de zekerheid beter kunt aangeven. Het valt mij op dat de kwaliteit van het eten in Spanje best wel kan wisselen en dat het lijkt alsof ze niet helemaal een vast recept gebruiken. Deze soep is in elk geval fantastisch. Op één keer na dat er echt teveel olie in zat en de gyoza’s wat te aangebakken waren en de tofu juist helemaal niet gekruid en gebakken waren… maar goed dat kan een keer gebeuren.

Qua drinken is de limonade bij Byoko echt een aanrader! Of eventueel de homemade Ice tea!

Een van de laatste dagen ontdekten wij nog de Buddha Bowl New Green Superfood en deze was ook echt verslavend lekker. Helaas heb ik er geen foto van kunnen maken omdat ik deze mee heb genomen als take away, naar het vliegveld, op de dag van vertrek.

Ook staan er op de kaart een aantal vegan, glutenvrije opties voor de mensen die dus glutenintolerantie of coeliakie hebben is dit een goede optie! Onder andere de Buddha Bowl New Green Superfood is glutenvrij en daarnaast zag ik bij de ‘To Share’ 3 opties waaronder Geroosterde Aubergine.
Ook staan er 4 vegan glutenvrije Side dishes op de kaart waaronder Tahini Roasted Sweet Potato. Ook de 2 vegan desserts zijn glutenvrij! Het staat in elk geval heel duidelijk op de kaart aangegeven wat glutenvrij is dus zeker een ‘must’ om hierheen te gaan als je glutenvrij eet. Ook Canadu heeft dit duidelijk aangegeven op de kaart.

Ben je geïnteresseerd in spiritualiteit, natuurlijke voeding en meer van deze onderwerpen?
Kijk dan eens op mijn site www.chanoevandijk.nl
Mijn andere passie naast heerlijk vegan eten is namelijk readingen & healingen geven. Ik werk voornamelijk online en ik zou het geweldig vinden om voor mensen die likeminded zijn meer readingen te doen! Ik kan je ook inzicht geven in jouw patronen en helpen deze te doorbreken door je te helpen emotionele blokkades & trauma energie op te lossen! ♥ 
_____________________________________________________
English version down below!

Besides Avokate, we had a slight addiction to the Veggie Thai Bowl soup at Byoko! Byoko is a hotspot at Plaza de La Merced, a super cozy square with all kinds of restaurants where you can eat and drink something! At Plaza de La Merced is one of my other favorite restaurants, the Vegetarian restaurant Canadu! Avokate, Byoko & Canadu were in our top 3, delicious food and all within walking distance of our hostel. We had a delicious meal at more restaurants, but that was often a bit further away or the opening hours were less convenient for us. Out of convenience, we often fell back on these 3 amazing restaurants which I can recommend to everyone!

Byoko focuses on organic, local products. Highly recommended! It was always quite busy here, the same goes for Avokate and Canadu. It makes me happy to see that conscious entrepreneurs are increasingly being rewarded and that people themselves are becoming increasingly aware and making the right choices. After all, we only have one Earth, so let’s be as careful as possible with it and do what we can all do to move more and more towards sustainability!

Byoko also has a 2nd restaurant that we have not been to, but if this is closer to you, you can of course also go there!

When I look at the menu I see that out of the 5 cakes, 2 are vegan! That’s the Matcha Lover Cake and the Maria Passion Pie. I tried the Maria Passion Pie, I liked it and it’s definitely worth it! Still, this one isn’t in my top 10 yummy pastries I’ve had. For example, I am quite a fan of SUE’s pastries (based in the Netherlands). The Maria Passion Pie is also Raw, which makes it a lot healthier! It probably only contains natural sugars since sugar is normally processed / refined. So this is a healthy & tasty option!

In addition, I can see the Hummus Veggie Toast and the Acai Bowl on the menu. 2 options that I unfortunately didn’t try because I quickly became ‘addicted’ to the delicious Veggie Thai Bowl soup!

It looks a bit like there is an egg in the soup, but that is a cherry tomato. This delicious soup contains tofu and gyozas. Please note that if you do not want too much oil in the soup, it is better to indicate this just to be sure. It strikes me that the quality of the food in Spain can vary quite a bit and that it seems that they do not use a fixed recipe. Anyway, this soup is fantastic. Except for one time that there was really too much oil in it and the gyozas were a bit too fried and the tofu was not seasoned and fried at all … but well that can happen once.

In terms of drinks, the lemonade at Byoko is highly recommended! Or possibly the homemade Ice tea!

One of the last days we discovered the Buddha Bowl New Green Superfood and it was really addictive. Unfortunately I was not able to take a picture of it because I took it with me as a take away, to the airport, on the day of departure.

There are also a number of vegan, gluten-free options on the menu, so for people who have gluten intolerance or celiac disease, this is a good option! Among other things, the Buddha Bowl New Green Superfood is gluten-free and I also saw 3 options at the ‘To Share’, including Roasted Aubergine.
There are also 4 vegan gluten-free Side dishes on the menu, including Tahini Roasted Sweet Potato. The 2 vegan desserts are also gluten-free! In any case, it is clearly indicated on the menu what is gluten-free, so it is definitely a ‘must’ to go here if you eat gluten-free. Canadu also clearly indicates what is gluten free.

Are you interested in spirituality, natural nutrition and more of these topics?
Take a look at my site
https://chanoevandijk.nl/en/home-en/
My other passion besides delicious vegan food is giving readings & healings. I mainly work online and I would love to do more readings for likeminded people! I can also give you insight into your patterns and help you break through them by helping you to solve emotional blockages & trauma energy! ♥

Vegan uiteten in Malaga Avokate

Ik heb een heerlijke vakantie, van maar liefst 26 dagen, gehad in Malaga en ik kan je vertellen dat Malaga best wel een Vegan Walhalla is…. Nu valt het mij sowieso op dat het laatste jaar of de laatste jaren er overal veel meer vegan opties zijn, zeker als je in een grote stad komt zoals Malaga. Ik heb me dus ook niet echt zorgen hoeven maken over of het moeilijk zou zijn om ergens vegan te eten. Gelukkig was ik ook met iemand op vakantie die ook een voorkeur heeft voor vegan eten en we vinden het beide ook fijn om vaak voor de iets gezondere opties te kiezen… Al zal je dat niet terug zien in al mijn posts 😉 …. Ik kon het natuurlijk soms niet laten om ook de heerlijke vegan desserts uit te proberen!

Laten we beginnen met een van mijn favorieten Avokate, die het meest dichtbij ons hostel zat… amper een minuutje lopen dus dan weet je wel hoe dat gaat… 😉 we zaten hier vaak ’s ochtends omdat ze ook heerlijke sappen verkopen, de Apiomania (Celery Green) was onze favoriet omdat dit de meest gezonde optie was en je direct energie er van krijgt. Het viel me wel op dat veel smoothies en juices vaak veel fruit bevatten en weinig groente, dit was bijna overal het geval eigenlijk. Vaak kan je op verzoek nog wel wat ingrediënten wisselen, bij de meeste restaurantjes. Een tip is om aan de Apiomania ook extra Gember toe te voegen!
Aangezien de menu kaart & naam van Avokate binnenkort gaat veranderen omdat Avokate is overgenomen door een andere eigenaar. Kan het zijn dat alle opties die ik heb gehad niet meer op de kaart staan. Wel weet ik uit betrouwbare bron dat er nog steeds veel vegan opties en ook gezonde opties op de kaart komen te staan!

Dit was geloof ik het broodje met Bruschetta & Peterselie. De eerste keer dat ik deze had was hij het lekkerst. Daarna was het recept wat anders. Maar alsnog een vrij gezonde en heerlijke optie als ontbijt.

Daarnaast nog een van mijn andere favoriete ontbijtjes. De haveryoghurt met fruit, noten en/of muesli, ze hebben Ahornsiroop (Maple Syrup) als optie ipv. honing! Let er op dat je wel duidelijk communiceert dat je vegan bent en geen dierlijke producten eet als je aanpassingen doet aan een bestaand gerecht. Deze Avena Yoghurt staat namelijk als Greek Yoghurt op de kaart op dit moment, met honing! Ze hebben dus plantaardige yoghurt en Ahornsiroop maar zorg ervoor dat je duidelijk maakt wat je wel en niet eet!

PS: De smoothies AvoKate en Kiwi Detox zien er zo ook wel aardig gezond uit, ik heb deze zelf niet geprobeerd omdat ik altijd kies voor juice.
Volgens mij staan er trouwens ook nog een Vegan Burger en Vegan Salade op de menukaart dus die zou je ook nog kunnen uitproberen! Aangezien we meestal ’s ochtends daar gingen eten konden we deze opties niet kiezen, dit zijn namelijk de opties voor lunch en/of diner. Op het moment dat wij in Malaga waren had Avokate helaas nog geen vegan desserts! Maar op de nieuwe kaart zou dat wel komen wat ik er van begreep :). Ook hebben ze plantaardige melk voor in de koffie, welke soorten durf ik zo niet te zeggen, sowieso havermelk geloof ik!

Ben je geïnteresseerd in spiritualiteit, natuurlijke voeding en meer van deze onderwerpen?
Kijk dan eens op mijn site www.chanoevandijk.nl
Mijn andere passie naast heerlijk vegan eten is namelijk readingen & healingen geven. Ik werk voornamelijk online en ik zou het geweldig vinden om voor mensen die likeminded zijn meer readingen te doen! Ik kan je ook inzicht geven in jouw patronen en helpen deze te doorbreken door je te helpen emotionele blokkades & trauma energie op te lossen! ♥ 
_____________________________________________________
English version down below!

I had a wonderful holiday of no less than 26 days in Malaga and I can tell you that Malaga is quite a Vegan Valhalla…. Now it strikes me anyway that in the last year or the last few years there are many more vegan options everywhere, especially if you come to a big city like Malaga. So I didn’t really have to worry about whether it would be difficult to eat vegan somewhere. Fortunately, I was also on holiday with someone who also prefers vegan food and we both like to often opt for the slightly healthier options… Although you will not see that reflected in all my posts 😉 …. Of course, sometimes I couldn’t resist trying out the delicious vegan desserts!

Let’s start with one of my favorites Avokate, which was closest to our hostel… barely a minute’s walk away so you know how that goes… 😉 we used to sit here in the mornings because they also sell delicious juices, the Apiomania (Celery Green) was our favorite because it was the healthiest option and it gives you instant energy. I did notice that many smoothies and juices often contain a lot of fruit and few vegetables, this was the case at almost every restaurant. You can often exchange some ingredients on request, at most restaurants. A tip is to add extra Ginger to the Apiomania!
Since the menu card & name of Avokate will change soon because Avokate has been taken over by another owner, it could be that all the options I’ve had are no longer on the menu. I do know from a reliable source that there will still be many vegan options and healthy options on the menu!

I believe this was the sandwich with Bruschetta & Parsley. The first time I had this it was the best. After that the recipe was a bit different. But still a pretty healthy and delicious option for breakfast.

Also one of my other favorite breakfasts. The oat yogurt with fruit, nuts and/or muesli, they have Maple Syrup as an option instead of honey! Make sure you clearly communicate that you are vegan and do not eat any animal products if you make adjustments to an existing dish. This Avena Yoghurt is currently on the menu as Greek Yoghurt, with honey! So they have plant based yogurt and maple syrup but make sure you clarify what you do and don’t eat!

PS: The AvoKate and Kiwi Detox smoothies look pretty healthy, I haven’t tried them myself because I always opt for juice.
I think there is also a Vegan Burger and Vegan Salad on the menu, so you could try those too! Since we usually went there to eat something in the morning, we could not choose these options, because these are the options for lunch and / or dinner. Unfortunately, when we were in Malaga, Avokate didn’t have vegan desserts yet! But on the new menu they will have some, so I have been told :). They also have plantbased milk for coffee, I am not certain which ones but I think at least oat milk!

Are you interested in spirituality, natural nutrition and more of these topics?
Take a look at my site
https://chanoevandijk.nl/en/home-en/
My other passion besides delicious vegan food is giving readings & healings. I mainly work online and I would love to do more readings for likeminded people! I can also give you insight into your patterns and help you break through them by helping you to solve emotional blockages & trauma energy! ♥

Vegan uiteten in Spanje / Restaurants with Vegan options in Spain

Provincie Murcia
Cabo de Palos (Bocana de Palos)
Cartagena (Pad Thai Wok in de Espacio Mediterraneo)
La Manga del Mar Menor (Mexicaans restaurant Andale)
Playa Honda (Api Coco)
Cartagena (Chef Momo)

Provincie Andalusië
Malaga
Andino Gastrobar
Avokate (vrij gezonde opties / quite healthy options)
Byoko (biologisch + lokale producten / organic + local products)
Canadu (VEGA Restaurant)
Meet Vegano (Vegan Restaurant)
Mimo Vegan (Vegan Restaurant)
Tasty Poke
Taj Tandoori y Vegano
Reviv (VEGA Restaurant)

Sevilla
Postigo10

Granada
Hicuri

Vegan Mexicaans uiteten in Provincie Murcia, La Manga del Mar Menor

Nu ik een tijdje in Spanje woon (Costa Calida) vind ik het wel leuk om wat restaurantjes uit te proberen met vegan opties. Ik eet zelf nu sinds een tijdje veganistisch en het is niet altijd makkelijk, ook al wordt het over het algemeen steeds makkelijker, sommige restaurants hebben nog geen ‘kaas’ gegeten van de Vegan wereld. Jammer, want het is juist vaak zo lekker eten! Het dwingt je om wat meer creatief te zijn met groente, noten, rijst, etc. en niet altijd maar terug te vallen op de standaard smaakmakers zoals kaas.
Vaak zijn vegan gerechten over het algemeen ook nog een stuk gezonder, alhoewel je natuurlijk ook genoeg vegan fastfood opties hebt en je vaak al naar een speciaal (bio & healthy) restaurantje moet om echt een gezonde lunch of diner te kunnen eten! Zelf vind ik bijvoorbeeld gewokte groenten met een gezond sausje heerlijk of een soort Vegan Buddha Bowl. Maar goed, je kunt me ook wakker maken voor minder gezonde dingen 😉 … zolang het eten maar lekker is en vegan dan ben ik al blij haha!

In het Mexicaanse restaurant Andale heb je een aantal vegetarische & veganistische opties op het menu staan zoals je hieronder kunt zien! En ik geef het eten een 7,5 a 8. Het is heerlijk eten en ook vrij gezond!

Ik weet niet precies meer wat wij hadden omdat we door de eigenaar wat dingen hebben laten samenstellen, volgens mij waren het Taco’s en daarnaast hadden we een salade en soort van nacho’s met tomatensalsa en avocado. De salade is niet echt een toevoeging aangezien het gewoon sla met tomaat, ui en mais is (als ik niks vergeten ben tenminste..), het is gewoon een basic salade ook zonder dressing oid. Een beetje extra salade kan wel lekker zijn als je met 2 of 3 mensen wat eten deelt maar in principe is dat niet echt nodig. Wat ik heel fijn vond hier is de sfeer in het restaurant, het restaurant is super mooi! En zelf vind ik Mexicaans eten (of alles wat pittig is) ook echt heerlijk! Dus het is zeker een aanrader!

Ben je geïnteresseerd in spiritualiteit, natuurlijke voeding en meer van deze onderwerpen?
Kijk dan eens op mijn site www.chanoevandijk.nl
Mijn andere passie naast heerlijk vegan eten is namelijk readingen & healingen geven. Ik werk voornamelijk online en ik zou het geweldig vinden om voor mensen die likeminded zijn meer readingen te doen! Ik kan je ook inzicht geven in jouw patronen en helpen deze te doorbreken door je te helpen emotionele blokkades & trauma energie op te lossen! ♥ 
_____________________________________________________
English version down below!

Mexican Restaurant with Vegan options in La Manga del Mar Menor
There is a great Mexican restaurant with vegan options available in La Manga del Mar Menor. The restaurant is called Andale. I love spicy food and I would definitely give it a 7,5 / 8. There are more then enough options to choose from! We asked the owner to make us something vegan and we got the nachos with tomato salsa and avocado, salad (really basic, but nice if you want some extra veggies, personally I missed a dressing!) and probably some taco’s (I’m not 100% sure!). But the taste was really nice! I also loved the ambiance in the restaurant! It is cosy and just a chill vibe overall!

Are you interested in spirituality, natural nutrition and more of these topics?
Take a look at my site
https://chanoevandijk.nl/en/home-en/
My other passion besides delicious vegan food is giving readings & healings. I mainly work online and I would love to do more readings for likeminded people! I can also give you insight into your patterns and help you break through them by helping you to solve emotional blockages & trauma energy! ♥

Close